Основні завдання відділу

1. Аналіз сучасних інноваційних інформаційних технологій. Дослідження перспектив їх застосування в навчальному процесі та управлінській діяльності ТНМУ. Підготовка рекомендацій та проектування впровадження нових ІТ технологій;

2. Підбір програмного забезпечення для автоматизації типових задач в навчальному процесі та автоматизації адміністративно-господарської роботи підрозділів університету.

3. Розробка високоспеціалізованого навчального програмного забезпечення для використання студентами та викладачами в навчальному процесі ТНМУ. Розробка високоспеціалізованого сервісного програмного забезпечення для автоматизації адміністративно-господарської роботи підрозділів університету;

4. Адміністрування ключових елементів інформаційної інфраструктури ТНМУ

– мережевого кластеру високої доступності (зараз Proxmox),

– системи автоматизованого резервного копіювання (зараз FreeNAS),

– структурованої кабельної системи кластеру;

5. Адміністрування інтернет-підключення інформаційної інфраструктури ТНМУ (на глобальному рівні). Технічні аспекти підключення корпусів забезпечуються відділом програмного та апаратного забезпечення;

6. Глобальне адміністрування хмаркових сервісів ТНМУ “Google Apps For Education” та Microsoft Office 365 (крім обслуговування окремих користувачів). Розробка та впровадження методів та методик інтеграції вказаних сервісів з локальною інформаційною інфраструктурою та інформаційними системами ТНМУ;

7. Розробка, впровадження та адміністрування (крім наповнення даними) загальних та спеціалізованих веб-сайтів та веб-порталів університету (з максимальним використанням стандартизованих та “відкритих”(Open source) систем керування контентом):

– головний веб-портал ТНМУ (зараз на СКК “WordPress”)

– веб-портали дистанційної освіти (зараз СДО “Moodle”)

– веб-сайту публікації наукових журналів (зараз це СКК “Open Journal System”)

– веб-сайту підтримки проведення наукових журналів (зараз це СКК “Open Conference System”)

– електронного цифрового репозиторію (зараз це СКК “DSpace”)

– веб-сайти на платформі “Google Sites”

8. Аналіз ефективності просування інформаційних ресурсів ТНМУ в мережі Інтернет. Розробка та впровадження методів підвищення рейтингу університету в цифровому середовищі;

9. Адміністрування інформаційних систем автоматизації учбового процесу (зараз ІС Контингент, АСУ та ІС ЄДБО). Розробка проектів модернізації та інтеграції вказаних сервісів з іншими елементами інформаційної інфраструктури ТНМУ.