Основні завдання відділу

1. Аналіз сучасних інноваційних інформаційних технологій. Дослідження перспектив їх застосування в навчальному процесі та управлінській діяльності ТДМУ. Підготовка рекомендацій та проектування впровадження нових ІТ технологій;

2. Аналіз ефективності використання інформаційних систем та ресурсів, що експлуатуються в ТДМУ. Підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування наявних інформаційних систем та ресурсів;

3. Підбір програмного забезпечення для автоматизації типових задач в навчальному процесі та автоматизації адміністративно-господарської роботи підрозділів університету.

4. Розробка високоспеціалізованого навчального програмного забезпечення для використання студентами та викладачами в навчальному процесі ТДМУ. Розробка високоспеціалізованого сервісного програмного забезпечення для автоматизації адміністративно-господарської роботи підрозділів університету;

5. Адміністрування ключових елементів інформаційної інфраструктури ТДМУ

– мережевого кластеру високої доступності (зараз Proxmox),

– системи автоматизованого резервного копіювання (зараз FreeNAS),

– структурованої кабельної системи кластеру;

6. Адміністрування інтернет-підключення інформаційної інфраструктури ТДМУ (на глобальному рівні). Технічні аспекти підключення корпусів забезпечуються відділом програмного та апаратного забезпечення;

7. Глобальне адміністрування хмаркових сервісів ТДМУ “Google Apps For Education” та Microsoft Office 365 (крім обслуговування окремих користувачів). Розробка та впровадження методів та методик інтеграції вказаних сервісів з локальною інформаційною інфраструктурою та інформаційними системами ТДМУ;

8. Розробка, впровадження та адміністрування (крім наповнення даними) загальних та спеціалізованих веб-сайтів та веб-порталів університету (з максимальним використанням стандартизованих та “відкритих”(Open source) систем керування контентом):

– головний веб-портал ТДМУ (зараз на СКК “WordPress”)

– веб-портали дистанційної освіти (зараз СДО “Moodle”)

– веб-сайту публікації наукових журналів (зараз це СКК “Open Journal System”)

– веб-сайту підтримки проведення наукових журналів (зараз це СКК “Open Conference System”)

– електронного цифрового репозиторію (зараз це СКК “DSpace”)

– веб-сайти на платформі “Google Sites”

9. Аналіз ефективності просування інформаційних ресурсів ТДМУ в мережі Інтернет. Розробка та впровадження методів підвищення рейтингу університету в цифровому середовищі;

10. Кількісний та якісний аналіз за основними напрямками діяльності університету та порівняння з іншими університетами України;

11. Статистична обробка наукових статей і дисертаційних робіт та перевірка на наявність наукового плагіату;

12. Адміністрування інформаційних систем автоматизації учбового процесу (зараз ІС Контингент та ІС ЄДБО). Розробка проектів модернізації та інтеграції вказаних сервісів з іншими елементами інформаційної інфраструктури ТДМУ.